V súčasnosti máme skladom tri druhy hnedého uhlia: kocku Cígeľ, orech 1 Cígeľ a orech 2 z bane Most. Pre kováčov máme v ponuke koksový hrášok. Ďalej ponúkame palivové drevo kálané dĺžky 33cm v paletách po 1pm a drevené brikety z tvrdého dreva v 15kg balení.


Druh uhlia

Zrnitosť v mm

Výhrevnosť v MJ/kg

Kocka Cígeľ

40-120

15,0-15,8

Orech 1 Cígeľ

20-40

15,0-15,8

Orech 2 Most

10-25

17,6

Koks hrášok

10-25

25,5
CENNÍK PALÍV

Druh

 

Cena

Kocka Bílina

 

165,-/t

Orech 1 Bílina

 

165,-/t

Orech 2 Most

 
133,-/t

Koks hrášok

 

342,75,-/t (so SD)

Koks orech 2

 

270,- €/t

Brikety hnedouholné 4" balené

 

7,60,- €/25kg

EKO hrášok kováčský balený

 

7,32,- €/25kg (so SD)


Druh

 

Cena

Propán 33 kg

 

54,-

Propán-bután 10 kg

 

14,70,-

Propán-bután 2 kg

 
3,30,-